Profesionalita


Společnost Omnitel CZ s.r.o. je postavena na úctě k tradičním a osvědčeným hodnotám (poctivost, lidská slušnost, smysl pro fair-play), hlubokém porozumnění základním zákonitostem a principům informačních technologií a vynalézavém zpracování zadaných úloh. Náš tým je postaven na kreativních osobnostech, které rády zaměstnávají své ”mozkové závity” a nenechávají se převálcovat rutinními postupy skýtající dostatek prostoru pro vlastní pohodlnost. Nás ale zápecnictví nemotivuje, máme rádi výzvy!


Zodpovědné chování


Naše společnost dbá v maximální možné míře na šetrný přístup k životnímu prostředí. Aby nezůstalo jen u slov nabízíme pár příkladů z našeho každodenního provozu, kterými jsou soustavné třídění odpadů, důsledné vypínaní pracovních stanic a monitorů při odchodu z pracoviště, ale také vypínání všech ostatních el. spotřebičů, které právě nejsou v aktivním používání. Nejvyšší pozornost pak samozřejmě věnujeme výběru našich technologií, jako jsou systémy nepřetržitého napájení, klimatizací a vůbec všech prvků, které jsou provozně závislé na dodávce enegrie v jakékoliv formě. Výběr je prováděn dle expertních kritérií, nejen s ohledem na maximální účinnost těchto systémů, ale také podle toho jak náročná je jejich výroba ve vztahu k žívotnímu prostředí včetně nároků na dopravu – tedy místu výroby. Obecně platí, že při splnění srovnatelné kvality dáváme přednost českým/domácím výrobkům.


Podnikání


Nepodnikáme proto, abychom zbohatli, ale proto že nás naše práce baví a těší nás když vidíme spokojený výraz v tvářích našich zákazníků. Od toho se odráží i nastavení vnitřních procesů společnosti, celkový přístup k našim zákazníkům a partnerům a také aplikace obchodních modelů včetně např. nastavení našich marží na nejnižší možnou úroveň tak, abychom zajstili trvale udržitelnou kvalitu poskytovaných služeb. Náš přístup vychází ze zkušenosti kdy často i velké a zavedené firmy se prezentují svojí vysokou kvalitou, prestižními certifikáty, ale při pohledu na reálný stav věcí uvnitř takového podniku člověk neví jestli se smát nebo plakat. V žádném případě se nechceme zařadit mezi takovéto subjekty. Proto veškerou svoji činnost provádíme tak, abychom se za svoje “ovoce” nemuseli stydět.


Shrnutí


Rádi bychom vás ujistili, že ve společnosti Omnitel CZ s.r.o. můžete nalézt spolehlivého partnera pro zajišťování vašich telekomunikačních potřeb, které budou řešeny s příkladnou profesionalitou, nekompromisní kvalitou, seriózním přístupem a férovými cenovými podmínkami.
Certifikát významného dárce
přispíváme k naplňování vize CARE
Certifikat CARE

Omnitel CZ s.r.o.
Veveří 102
616 00 Brno
  
  533 434 411